Έρευνα: Ευκαιρίες απασχόλησης μέσω των coworking spaces | Office 12
Έρευνα για τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μέσω των co-working spaces
News » Ευκαιρίες απασχόλησης μέσω των coworking spaces

Ευκαιρίες απασχόλησης μέσω των coworking spaces

Τα coworking spaces είναι το ιδανικό μέρος στο οποίο νέοι επιχειρηματίες μπορούν δημιουργήσουν ένα ευρύ δίκτυο επικοινωνιών. Δεν είναι όμως το μόνο προνόμιο που παρέχουν τα co-working spaces, παρέχουν επίσης όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις, είναι ιδανικοί χώροι για χαμηλού κόστους startups και νέες συνεργασίες.

Έρευνα Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας

Στα πλαίσια αυτής της λογικής, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξάγει έρευνα με σκοπό την αύξηση αλλά και την δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης στους νέους μέσω της ανασυγκρότησης και της αναδημιουργίας των co-working spaces. Η έρευνα θα διεξαχθεί ταυτοχρόνως και σε νέους των Ευρωπαϊκών χωρών της Νορβηγίας, Ισπανίας, Λετονίας, Σλοβενίας και Ιταλίας.

Μπορείτε να συμμετάσχετε και εσείς στην ερευνά συμπληρώνοντας την φόρμα: google-forms
*Προβλεπόμενος χρόνος συμπλήρωσης λιγότερο από 10 λεπτά.

Με τη συμπλήρωση της φόρμας παρέχεται δυνατότητα συμμετοχής στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που διεξάγει το Ινστιτούτο σε διάφορες χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.

Δείτε εδώ τα διαθέσιμα εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Πηγή: entre.gr

Latest Events