Ράλι επενδύσεων στις ελληνικές startups | Office12 Coworking
News » Ράλι επενδύσεων στις ελληνικές startups

Ράλι επενδύσεων στις ελληνικές startups

Το πρόγραμμα Equifund αναδεικνύεται σε πηγή χρηματοδότησης για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Παράλληλα, το οικοσύστημα ωριμάζει προσελκύοντας περισσότερους ιδιώτες επενδυτές που δεν διστάζουν να επενδύσουν στα ελληνικά startups. Ποιοι και πόσα πήραν τη χρονιά που πέρασε;

 insidestory.gr  του Γιάννη Γορανίτη

Όταν γράφαμε για την κεκτημένη ταχύτητα των startups πριν έναν περίπου χρόνο, εικάζαμε ότι η ανάπτυξη θα συνεχιστεί αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι η πρόοδος θα ήταν τόσο εντυπωσιακή.

Η εξήγηση έγκειται αφενός στη σταδιακή ωρίμανση του οικοσυστήματος και αφετέρου στη σημαντική συμβολή του Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund). To λεγόμενο και «Fund of Funds», που δημιουργήθηκε ακριβώς με στόχο να διοχετεύσει επενδυτικούς πόρους σε ελληνικές επιχειρήσεις, φαίνεται ότι μεταμορφώνει την εγχώρια σκηνή των startups. Όπως αναγνωρίζουν οι περισσότεροι εμπλεκόμενοι, το EquiFund δεν έχει εισφέρει απλώς πόρους, αλλά έχει κινητοποιήσει Έλληνες και ξένους επενδυτές ώστε να συμβάλλουν με πόρους και ιδέες.

equifund
[espa.gr]

Οι ανοδικές τάσεις των επενδύσεων επισημαίνονται στην ετήσια έκθεση «Startups in Greece» που συντάσσεται από το Found.ation, το Velocity.Partners και το EIT digital.

Στο φετινό report καταγράφονται οι σημαντικότερες εξελίξεις στο οικοσύστημα. Το αξιοπρόσεκτο από την ανάλυση των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά είναι ότι οι χρηματοδοτούμενες εταιρείες είναι μεν περισσότερες αριθμητικά, αλλά τα ποσά που λαμβάνουν ανά χρηματοδοτικό γύρο είναι μικρότερα. Προφανώς, περισσότεροι είναι και οι ιδρυτές των εταιρειών που επωφελούνται από τις χρηματοδοτήσεις, ενώ αισθητά μειωμένος είναι ο μέσος όρος ηλικίας τους.

Παρότι δεν είναι όλα ρόδινα στο εγχώριο οικοσύστημα, καθώς οι παθογένειες και τα προβλήματα δεν έχουν εξαφανιστεί, το βέβαιο είναι ότι ο αντίκτυπος του EquiFund θα συνεχίσει να είναι καίριος για την ανάπτυξη και τη διεύρυνση του οικοσυστήματος και τα επόμενα χρόνια.

Πόσα θα αντλήσουν τα ελληνικά startups;

O αρχικός σχεδιασμός για τους πόρους που επρόκειτο να διανείμει συνολικά το Equifund, εκτιμούσε το συνολικό ποσό σε €500 εκατ. Πλέον, αναφερόμαστε σε περίπου €400 εκατ., εκ των οποίων τα μισά θα προέλθουν από εθνικούς πόρους, τα 60 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) και 40 εκατ. ευρώ ακόμη από το την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI). Τα υπολειπόμενα ποσά θα προέλθουν από ιδιώτες. Να σημειώσουμε βέβαια ότι τα ποσά αυτά αφορούν το σύνολο των επιχειρήσεων και όχι μόνο τις νεοφυείς.

74 startups άντλησαν €60 εκατ. από το Equifund και €180 εκατ. συνολικά

Συνολικά, μέσω του προγράμματος EquiFund έχουν ενισχυθεί 74 ελληνικές επιχειρήσεις με περίπου 60 εκατ. ευρώ. Παρά την εντυπωσιακή συμβολή του EquiFund, όπως προκύπτει από την ανάλυση σχεδόν τα 2/3 του συνόλου των επενδεδυμένων κεφαλαίων σε startups προέρχονται από ιδιώτες επενδυτές, κι αυτό είναι αν μη τι άλλο ένδειξη υγείας για το οικοσύστημα. Η συνολική χρηματοδότησή των εγχώριων επιχειρήσεων προσεγγίζει τα 180 εκατ. ευρώ.

Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι οι πόροι από άλλους επενδυτές διπλασιάστηκαν στους επόμενους χρηματοδοτικούς γύρους. Η εκτίμηση είναι ότι για κάθε ένα ευρώ που διατέθηκε μέσω του EquiFund, τα startups που επιλέχθηκαν άντλησαν άλλα δύο ευρώ από ιδιώτες επενδυτές. Είναι εξάλλου ενδεικτικό ότι η πλειονότητα των πλέον χρηματοδοτημένων startups (οκτώ στις δέκα) έχουν αντλήσει κεφάλαια από το EquiFund, με την ενίσχυση αυτή να αντιπροσωπεύει κατά μέσο όρο το 33% της συνολικής τους χρηματοδότησης.

[Found.ation & EIT Digital]

Οι τομείς που συνήθως τραβούν το ενδιαφέρον των επενδυτών, είναι οι βιοεπιστήμες, η λιανική, η αγροτεχνολογία (agriTech), ενώ ιδιαίτερα ανερχόμενος είναι ο κλάδος του τουρισμού και της φιλοξενίας. Όσον αφορά τη βάση τους, οι δύο στις τρεις διατηρούν την έδρα τους εντός Ελλάδας, ενώ το 25% επιχειρεί από την ΕΕ ή τις ΗΠΑ. Αξιοσημείωτο είναι και το μεγάλο (στατιστικό) χάσμα που χωρίζει τους άνδρες από τις γυναίκες ιδρυτές: 87,3% έναντι μόλις 12,7%. Εξάλλου, το 56% των startups στη χώρα μας απασχολεί από 2 έως 4 εργαζόμενους, το 35,4% από 5 έως 9, ενώ μόλις μία στις είκοσι εταιρείες έχει άνω των δέκα υπαλλήλων.

[Found.ation & EIT Digital]

Ποιοι χρηματοδοτήθηκαν και από ποιο fund

Το Παράθυρο καινοτομίας (Innovation window) εστιάζει σε pre-seed και seed επενδύσεις, στοχεύοντας στην οικονομική υποστήριξη ερευνητικών προγραμμάτων και καινοτόμων ιδεών στα πολύ πρώιμα στάδια της ανάπτυξής τους. Είναι ένα καίριο στάδιο καθώς επιτρέπει σε projects του ευρύτερου DeepTech κλάδου να μετατραπούν σε επιχειρήσεις. Προφανώς, η έμφαση δίνεται στη «μεταφορά τεχνολογίας» από ελληνικά πανεπιστήμια και άλλα τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, αλλά και επιταχυντές. Συνολικά, ο στόχος για τα τέσσερα funds που ασχολούνται με τις συγκεκριμένες κατηγορίες είναι να μοιράσουν περίπου €133 εκατ. Ήδη πάντως έχουν προλάβει να επενδύσουν περί τα €25 εκατ. Τα ποσά των επενδύσεων κυμαίνονται μεταξύ €100.000 και €5 εκατομμυρίων. Οι startups που χρηματοδοτήθηκαν έως τις αρχές Δεκεμβρίου 2019, ανά fund, είναι οι εξής:

1. Big Pi Ventures (διαχειρίζεται €50 εκατ.)

 • 2bull MeDiTherapy
 • Accusonus
 • Βalena
 • Fieldscale
 • Intelligencia
 • Kinems
 • Phenometry
 • Space Talos
 • TileDB
Highlight: Intelligencia

Ένα startup του health-tech κλάδου που απέσπασε φέτος πάνω από €1,5 εκατ. από το Big Pi, το Velocity Partners και ιδιώτες επενδυτές, προκειμένου να αναπτυχθεί περαιτέρω. Η Intelligenciaintelligencia.ai αναπτύσσει λύσεις βασισμένες στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την ανάλυση των big data, με στόχο να διευκολύνει τις αποφάσεις των ειδικών στην κλινική πρακτική και να βελτιώσει τη θεραπεία των ασθενών.

2. Metavallon VC (διαχειρίζεται €32 εκατ.)

 • Advantis
 • Bioemtech
 • Citizen
 • Covve
 • CreatorUp
 • Entomics
 • Ferryhopper
 • GuestFlip
 • Intelistyle
 • Mist.io
 • Perceptual Robotics
 • Purposeful
 • Racecheck
 • Speen
 • Tendertect
 • Think Silicon
 • Trucksters
 • Useberry
Highlight: Perceptual Robotics

Το σύστημα της Perceptual Roboticsperceptual-robotics.com επιτρέπει την εύκολη και οικονομική εναέρια επιτήρηση και τον έλεγχο των ανεμογεννητριών. Βασίζεται σε ένα προσαρμοσμένο drone και σε αλγόριθμους ηλεκτρονικής όρασης. Η ιδέα αυτή γεννήθηκε σε πανεπιστημιακό περιβάλλον από τους Κώστα Καραχάλιο και Δημήτρη Νικολαΐδη, στο πλαίσιο μιας πτυχιακής εργασίας. Γρήγορα μεταμορφώθηκε σε επιχειρηματικό concept που ήταν αρκετή για να τραβήξει το ενδιαφέρον των επενδυτών.

3. Uni.Fund (διαχειρίζεται περί τα €27 εκατ.)

 • Allcancode
 • B2B Wave
 • Bespot
 • BibeCoffee
 • Clio Muse
 • CollegeLink
 • Cyrus
 • DTwise
 • Exit Bee
 • FlexCar
 • Foodoxys
 • K-Invent
 • m-hospitality
 • Nanoplasmas
 • Nimbata
 • Novoville
 • PLiN Nanotechnology
 • Qcell
 • Tekmon
Highlight: Bespot

Αν και το ύψος της χρηματοδότησης δεν ανακοινώθηκε, όλα δείχνουν ότι η φαινομενικά απλή εφαρμογή που παρουσίασε η Bespotbespot.me, ενθουσίασε τους επενδυτές. Και λέμε «φαινομενικά απλή» καθώς λανσάρεται ως ένα app προσέλκυσης καταναλωτών στα καταστήματα ώστε να ανακαλύψουν εκπτώσεις και προσφορές. Στην πράξη όμως, η ελληνική εταιρεία αξιοποιεί προηγμένες τεχνολογίες με στόχο να πρωταγωνιστήσει στην αγορά του location intelligence που αναμένεται να έχει τζίρο $25 δισ. παγκοσμίως μέσα στην επόμενη πενταετία. Συνιδρυτές της Bespot είναι οι Λέων Γαβαλάς, Αναστασία Γρίβα και Κωνσταντίνος Δημητρός.

4. Velocity.Partners (διαχειρίζεται €24 εκατ.)

 • FightHoax
 • iCOMAT
 • Instacar
 • Intelligencia
 • Loceye
 • MyJobNow
 • Pushme
 • ResonanceX
 • Spotawheel
 • Syncbnb
 • Toorbee
 • WinningMinds
Highlight: Spotawheel

Να κι ένα startup που μπορεί να μην αξιοποιεί cutting-edge τεχνολογίες, αλλά λύνει στην πράξη ένα υπαρκτό πρόβλημα της αγοράς: Η Spotawheelspotawheel.gr διασφαλίζει τη διαφάνεια στις αγοραπωλησίες των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δεν υπόσχεται μάλιστα τη διαφάνεια, αλλά τη διασφαλίζει με πενταετή εγγύηση και άλλες παροχές. Το concept μαγνήτισε γρήγορα το ενδιαφέρον υποψήφιων αγοραστών και πωλητών, αλλά και των επενδυτών που ανακάλυψαν μια ευκαιρία με πολλές προοπτικές.

Συνολικά έχει αποσπάσει πάνω από €7 εκατ. από τα funds Venture Friends και Velocity Partners, και πλέον απασχολεί περισσότερους από 40 εργαζόμενους.

Το Παράθυρο αρχικού σταδίου (Early stage) είναι σχεδιασμένο για τις ανάγκες των entrepreneurs που έχουν ήδη λανσάρει προϊόντα και έχουν αρχίσει να έχουν momentum και προφανώς έχουν προοπτικές μελλοντικής ανάπτυξης. Οι σύγχρονες τεχνολογίες και η πληροφορική βρίσκονται στο επίκεντρο, με τις επενδύσεις να κυμαίνονται μεταξύ 0,4 και 5 εκατ. Συνολικά, σε «πρώιμα startups» αναμένεται να διατεθούν περί τα €82 εκατ. τα μισά εκ των οποίων έχουν ήδη τοποθετηθεί.

1. Marathon VC (διαχειρίζεται €32 εκατ.)

 • Augmenta
 • Causaly
 • Centaur Analytics
 • Cube RM
 • Hack The Box
 • InAccel
 • LearnWorlds
 • Lenses
 • Netdata
 • Norbloc
Highlight: Netdata

Η χρηματοδότηση της τάξης των $17,31 εκατ. ευρώ που απέσπασε η Netdatanetdata.cloud τον Σεπτέμβριο του 2019, είναι μια ακόμη απόδειξη ότι τα startups δεν έχουν (και δεν πρέπει να έχουν) ηλικιακά όρια. O Κώστας Τσαούσης, CEO της Netdata, μιας πλατφόρμας που αναπτύσσει περιεχόμενο που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη, είναι 51 ετών. Στον χρηματοδοτικό γύρο συμμετείχαν οι Bain Capital, η Marathon Venture Capital και άλλοι ιδιώτες επενδυτές. Το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι η εταιρεία που παρέχει λύσεις παρακολούθησης servers, συσκευών και εφαρμογών, ιδρύθηκε μόλις τον Ιούνιο του 2018. Εκτός από την έδρα της Αθήνας, η Netdata διατηρεί γραφεία και στο Πάλο Άλτο της Καλιφόρνια.

Δεν είναι όλοι οι startuppers πιτσιρικάδες. [Found.ation & EIT Digital]

2. Venturefriends 400W (διαχειρίζεται €50 εκατ.)

 • Accusonus
 • Blueground
 • FlexCar
 • Home Made
 • Instashop
 • MyJobNowm
 • Norbloc
 • Novoville
 • Plum
 • Rtsafe
 • Spotawheel
 • Stasher
 • Welcome Pickups
Highlight: Blueground

H Bluegroundtheblueground.com συνέχισε την εντυπωσιακή διαδρομή της, διασφαλίζοντας επιπλέον πόρους κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Μόνο στον χρηματοδοτικό γύρο του περασμένου Οκτωβρίου (Series B) απέσπασε $50 εκατ. δολάρια, με τη συνολική της χρηματοδότηση να ξεπερνά τα 78 εκατ. Του γύρου αυτού ηγήθηκαν τα επενδυτικά κεφάλαια Prime Ventures και WestCap. Πλέον, στόχος της είναι να επεκτείνει τις δραστηριότητες διαχείρισης ακινήτων σε ακόμη περισσότερες πόλεις (ήδη διαχειρίζεται 2.800 ακίνητα σε 9 πόλεις. Οι μισοί από τους 400 εργαζόμενούς της απασχολούνται στα γραφεία της Αθήνας, ενώ αναμένεται να προσληφθούν τουλάχιστον 150 κατά τη διάρκεια του 2020. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2013 από τους Αλέξανδρο Χατζηελευθερίου, Αλέξη Μαραγκό, Ανδρέα Νεζερίτη και Πέννυ Παπακωνσταντίνου.

[Found.ation & EIT Digital]

Στάδιο ανάπτυξης (Growth stage)

Κατά κανόνα δεν αφορά startups, αλλά ήδη καθιερωμένες επιχειρήσεις, με «υγιή» οικονομικό προφίλ που φιλοδοξούν να αναπτυχθούν γρήγορα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους. Εδώ οι επενδύσεις κυμαίνονται μεταξύ 2 και 12 εκατ. ευρώ. Τα τρία funds που διαχειρίζονται τις επενδύσεις θα κατανείμουν αθροιστικά πάνω από €210 εκατ.

 • ELIKONOS 2 (διαχειρίζεται €71 εκατ.)
 • EOS CAPITAL PARTNERS (διαχειρίζεται €100 εκατ.)
 • SYNERGIA HELLENIC FUND IV (διαχειρίζεται €50 εκατ.)
Πολλοί χρηματοδοτήθηκαν, αλλά και πολλοί περισσότεροι βρήκαν κλειστές πόρτες. [Found.ation & EIT Digital]

Το exit της χρονιάς

Μετά τις εντυπωσιακές εξαγορές εγχώριων startups τα προηγούμενα χρόνια, το 2019 στο οικοσύστημα επικράτησε μάλλον απρόσμενη ησυχία. Η εντυπωσιακότερη εξαγορά της περασμένης χρονιάς ήρθε τον Φεβρουάριο, όταν η πανίσχυρη αμερικανική εταιρεία ήχου iHeartMedia ανακοίνωσε την εξαγορά της ελληνικής Radiojar. Αν και ουδείς γνωρίζει με βεβαιότητα το τίμημα της εξαγοράς, οι φήμες συγκλίνουν ότι ήταν υψηλό.

Η ιδέα για τη startup γεννήθηκε το 2010 από μια παρέα φίλων: Ο Στάθης Κουτσογιώργος, ο Σπύρος Πιλάφας, ο Φώτης Πολίτης και ο Γιώργος Τερεζάκης δραστηριοποιήθηκαν σε έναν ελάχιστα προβεβλημένο τότε αλλά, όπως αποδείχτηκε, εκρηκτικά υποσχόμενο κλάδο του διαδικτυακού ραδιοφώνου. Ήταν ένα από τα πρώτα startups που χρηματοδοτήθηκαν από το PJ Tech Catalyst (Piraeus JEREMIE Technology Catalyst Fund). Πλέον, η Radiojar αξιοποιεί υπερσύγχρονες τεχνολογίες για να επιτρέψει τη μετάβαση των ραδιοσταθμών στην εποχή του cloud. Παρά την εξαγορά της, τα κεντρικά της γραφεία παραμένουν στην Αθήνα.

Ποιοι επενδύουν στα startups. [Found.ation & EIT Digital]

Σύμφωνα με τα ενημερωμένα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ομάδα που συνέταξε το report, η τελική λίστα με τα ελληνικά startups που απέσπασαν τα μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης τη χρονιά που έφυγε (τόσο στο πλαίσιο του Equifund, όσο και εκτός αυτού), είναι τα εξής:

Το Top 10 του 2019 (σε εκατομμύρια ευρώ)
 • Blueground 62,74
 • Netdata 17,31
 • Βalena 13
 • Weengs 7
 • Spotawheel 7
 • Plum 6,84
 • Lenses 6,75
 • Causaly 4,32
 • Sentio Solutions (Feel) 4,1
 • Wappier 3,6
 • Welcome Pickups 3,3
Το Top 10 όλων των εποχών (σε εκατομμύρια ευρώ)
 • Persado 83,6
 • Workable 73,83
 • Blueground 70,43
 • Βalena (Resin.io) 28,19
 • Hellas Direct 23,8
 • Softomotives 21,75
 • Netdata 18,9
 • Metamaterial Technologies 16,26
 • Pollfish 15,5
 • Viva Wallet 15

Η νέα είσοδος: Balena (Resin.io)

Τον περασμένο Ιούλιο η Βalena ανακοίνωσε την ολοκλήρωση ενός νέου χρηματοδοτικού γύρου (Series B) ύψους €14,4 εκατ. δολαρίων, με τη συνολική της χρηματοδότηση να ξεπερνά τα €28,5 εκατ. Του γύρου ηγήθηκε η OpenView, ενώ συμμετείχαν και οι προηγούμενοι χρηματοδότες (Threshold Ventures, GE Ventures, Aspect Ventures). Η εταιρεία εστιάζει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση IoT συσκευών και στο Edge computing, προσφέροντας λύσεις σε όσους διαχειρίζονται μεγάλους «στόλους» διασυνδεδεμένων συσκευών και αντικειμένων. Η Balena ιδρύθηκε στην Ελλάδα από τον Αλέξανδρο Μαρίνο και τον Πέτρο Αγγελάτο, και γρήγορα εξαπλώθηκε διεθνώς. Πλέον διαθέτει γραφεία στο Σιάτλ και το Λονδίνο.

Άλλο ένα δισ. ευρώ για χρηματοδοτήσεις εκτός Equifund

Παρά την τεράστια δυναμική του προγράμματος EquiFund σύντομα αναμένεται η ενεργοποίηση κι άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών και προγραμμάτων ειδικά για startups. Το New Economy Fund (TANEO, Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων) αναμένεται να επενδύσει περίπου 700 εκατ. σε εγχώριες επιχειρήσεις, με τους ιδιώτες να αναμένεται να εισφέρουν επιπλέον 300 εκατ ευρώ. Τα ποσά βέβαια δεν θα κατευθυνθούν αποκλειστικά σε startups, αλλά θα ευνοήσουν αναμφίβολα επιχειρήσεις που κάνουν και τα πρώτα τους βήματα, αλλά και όσες αναζητούν χρηματοδότηση προκειμένου να μεγαλώσουν περαιτέρω.

Latest Events

Continuous Integration – Ask Me Anything | HSCC

Continuous Integration and automated testing is a topic we've already had several sessions on. We've had talks in Devstaff meetups, workshops in this group, and so on. One thing I noticed is that we never seemed to have enough time for discussion in the end, and there were always more questions we couldn't cover or go into more depth on. This workshop will be an "Ask Me Anything" kind of workshop, where I will be there to answer any question you can come up with on the topic.